۴ استایل مختلف

گوکل پلاس
لینکدین
یوتیوب
ویمو
فلیکر
بی هِینس
اینستاگرام
Xing
پینترست
اسکایپ
دریبل
Vkontakte
تامبلر
صدای ابری
توئیچ
یِلپ
دوین آرت
فور اِسکوور
گیت هاب
Odnoklassniki
500px
Houzz
خبرخوان
Custom Link
گوکل پلاس
لینکدین
یوتیوب
ویمو
فلیکر
بی هِینس
اینستاگرام
Xing
پینترست
اسکایپ
دریبل
Vkontakte
تامبلر
صدای ابری
توئیچ
یِلپ
دوین آرت
فور اِسکوور
گیت هاب
Odnoklassniki
500px
Houzz
خبرخوان
Custom Link
گوکل پلاس
لینکدین
یوتیوب
ویمو
فلیکر
بی هِینس
اینستاگرام
Xing
پینترست
اسکایپ
دریبل
Vkontakte
تامبلر
صدای ابری
توئیچ
یِلپ
دوین آرت
فور اِسکوور
گیت هاب
Odnoklassniki
500px
Houzz
خبرخوان
Custom Link
گوکل پلاس
لینکدین
یوتیوب
ویمو
فلیکر
بی هِینس
اینستاگرام
Xing
پینترست
اسکایپ
دریبل
Vkontakte
تامبلر
صدای ابری
توئیچ
یِلپ
دوین آرت
فور اِسکوور
گیت هاب
Odnoklassniki
500px
Houzz
خبرخوان
Custom Link

سایزهای مختلف

گوکل پلاس
ویمو
بی هِینس
اینستاگرام
Xing
پینترست
دریبل
Vkontakte
صدای ابری
فور اِسکوور
گیت هاب
Houzz
گوکل پلاس
ویمو
بی هِینس
اینستاگرام
Xing
پینترست
دریبل
Vkontakte
صدای ابری
فور اِسکوور
گیت هاب
Houzz
گوکل پلاس
ویمو
بی هِینس
اینستاگرام
Xing
پینترست
دریبل
Vkontakte
صدای ابری
فور اِسکوور
گیت هاب
Houzz
گوکل پلاس
ویمو
بی هِینس
اینستاگرام
Xing
پینترست
دریبل
Vkontakte
صدای ابری
فور اِسکوور
گیت هاب
Houzz
گوکل پلاس
ویمو
بی هِینس
اینستاگرام
Xing
پینترست
دریبل
Vkontakte
صدای ابری
فور اِسکوور
گیت هاب
Houzz
گوکل پلاس
ویمو
بی هِینس
اینستاگرام
Xing
پینترست
دریبل
Vkontakte
صدای ابری
فور اِسکوور
گیت هاب
Houzz