جداکننده پیش فرض
جداکننده کوتاه
جداکننده عریض کامل
میتوانید استفاده کنید از آیکن با سایزهای مختلف
رنگ های مختلف با استایل و ضخامت خط متفاوت
میتوانید متن هایی بنویسید
دیگر جدا کننده ها
نگاه خوب
پس زمینه سفارشی