۴ رنگ پیش فرض

رنگ آیکن اصلی

رنگ آیکن ثانویه

رنگ آیکن کنتراست

آیکن رنگ روشن

رنگ های سفارشی نامحدود

استایل آیکن ساده

استایل آیکن ساده

استایل آیکن ساده

استایل آیکن ساده

استایل آیکن دایره ای

استایل آیکن دایره ای

استایل آیکن دایره ای

استایل آیکن دایره ای

موقعیت آیکن ۲

۵ سایز جعبه آیکن

سایز بزرگ

این وبسایت به کمک سایت ساز قدرتمند رادیب معروف به جت سایت ساخته شده است و شما می توانید از بخش ادمین همه قسمت های این وبسایت را ویرایش کنید.

سایز خیلی بزرگ

این وبسایت به کمک سایت ساز قدرتمند رادیب معروف به جت سایت ساخته شده است و شما می توانید از بخش ادمین همه قسمت های این وبسایت را ویرایش کنید.